Privatumo politika

1. Taikymo sritis

Malonu, kad lankotės mūsų interneto svetainėje ir domitės mūsų bendrove bei siūlomais produktais. Tvarkydami asmens duomenis, labai griežtai atsižvelgiame į Jūsų asmens duomenų ir privataus gyvenimo apsaugą. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles tvarko asmens duomenis, surinktus mūsų interneto svetainės lankymo metu.

Šią svetainę teikia ir valdo AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, 57500 Kėdainiai, Lietuva, reg. nr. 161111219 (toliau – „Nordic Sugar“, „mes“, „mus“, „mūsų“)]. Ši privatumo ir slapukų politika (toliau – „Politika“) paaiškina, kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir tvarkome, kai lankotės mūsų interneto svetainėje ir susijusius su ja. Čia aprašomos ir Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, įskaitant teisę nesutikti su tam tikru mūsų atliekamu tvarkymu.

Šioje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. „Nordic Sugar“ neatsako už tokių interneto svetainių privatumo praktiką ar turinį.

2. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

a. Asmens duomenys, susiję su apsilankymu mūsų interneto svetainėje

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mūsų žiniatinklio serveriai pagal standartinę procedūrą išsaugo Jūsų IP adresą, kurį Jums priskiria interneto paslaugų teikėjas, taip pat tinklalapį, iš kurio atvykote į mūsų interneto svetainę, kuriose svetainės dalyse lankotės, kokia interneto naršykle (įskaitant jos versiją) ir operacine sistema naudojatės, prieigos kompiuterio pavadinimą, taip pat apsilankymo datą ir trukmę.

Šiuos asmens duomenis tvarkome tokiais tikslais:

 • teikti techninius administravimo procesus, skirtus interneto svetainei; ir
 • įdiegti ir palaikyti IT saugumo priemones.

Asmens duomenis, kuriuos tvarkome dėl Jūsų apsilankymo šioje interneto svetainėje, ištriname ne vėliau kaip po 12 savaičių.

b. Asmens duomenys, susiję su Jūsų prašymais ir užklausomis

Mūsų interneto svetainės kontaktinėje formoje reikalaujama pateikti savo vardą, el. pašto adresą ir užklausos temą bei turinį. Galite pateikti papildomos informacijos, pvz., kitą kontaktinę informaciją (tokią kaip telefono numeris arba pašto adresas).

Šiuos asmens duomenis tvarkome tokiu tikslu:

 • atsakyti į Jūsų klausimus arba susisiekti su Jumis dėl Jūsų prašymų ir užklausų ir teikti paslaugas bei produktus, kurie išpildytų Jūsų prašymus ir užklausas; ir
 • ryšių su klientais valdymui.

c. Asmens duomenys, susiję su naujienlaiškiais, naujienomis ir leidiniais

Renkame ir tvarkome Jūsų vardą ir el. pašto adresą dėl mūsų naujienlaiškių, naujienų ir leidinių prenumeratos. Taip pat tvarkome Jūsų pašto adresą, jei užsisakėte mūsų spausdintus leidinius įprastu paštu.

Remdamiesi Jūsų sutikimu, šiuos asmens duomenis tvarkome tokiu tikslu:

 • teikti naujienlaiškius, naujienas ir leidinius;
 • kviesti dalyvauti produktų apklausose; ir 
 • kitiems rinkodaros tikslams.

Tam tikriems naujienlaiškiams naudojame Apsis International AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Sweden.

Užsiprenumeravus naujienlaiškį, „Apsis“ serveriuose Vācija bus saugomi šie duomenys:

Jūsų vardas, pavardė, vartotojo vardas, titulas, kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris) ir IT informacija (IP adresas, naudojimo duomenys, slapukų duomenys, duomenys apie naršymą internete, vietos duomenys, interneto naršyklės duomenys).

„Apsis“ tvarko šiuos duomenis tam, kad galėtų mūsų vardu siųsti ir vertinti naujienlaiškius. Be to, „Apsis“ taip pat gali tvarkyti šiuos duomenis, siekdama optimizuoti arba tobulinti savo paslaugas, pvz., techniškai optimizuoti naujienlaiškių siuntimą ir pateikimą. „Apsis“ fiksuoja mūsų naujienlaiškio prenumeratas, kad įrodytų, jog registracijos procesas atitinka dviveiksmio sutikimo gauti naujienlaiškį patvirtinimo tvarką. Registre fiksuojamas registracijos ir patvirtinimo laikas, taip pat Jūsų IP adresas. „Apsis“ taip pat fiksuoja „Apsis“ saugomų asmens duomenų pokyčius.

„Apsis“ vykdo statistinius tyrimus. Jie apima, pavyzdžiui, nustatymą, ar naujienlaiškiai atidaromi, kada atidaromi ir kokie saitai yra spaudžiami. Dėl techninių priežasčių ši informacija gali būti priskiriama atskiriems naujienlaiškių gavėjams. Nepaisant to, nei mes, nei „Apsis“ nesiekiame stebėti individualių naudotojų. Vertinimai skirti nustatyti mūsų naudotojų skaitymo įpročius ir pagal juos pritaikyti turinį.

Bet kada galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio prenumeratos spustelėdami kiekviename el. laiške esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą. Jei nesate užsiprenumeravę jokių naujienlaiškių ar paslaugų el. paštu, nebus perduodami jokie duomenys. „Apsis“ privatumo politiką galite peržiūrėti adresu https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy

d. Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Asmens duomenis ištriname taip, kaip nurodyta šiame skirsnyje, nebent kitame šios Politikos skirsnyje aiškiai numatyta kitaip.

Dėl prašymų ir užklausų tvarkomus asmens duomenis ištriname atsakę į Jūsų prašymą ar užklausą arba suteikę atitinkamas paslaugas ir (arba) produktus. Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomus asmens duomenis (pvz., susijusius su naujienlaiškio prenumerata) ištriname Jums atšaukus savo sutikimą.

Išimtis: neištriname asmens duomenų, jei turime teisėtą interesą juos naudoti. Pavyzdžiui, saugome asmens duomenis ginčams išspręsti arba teisiniams reikalavimams išpildyti. Bet kokiu atveju nesaugome ir nenaudojame asmens duomenų ilgiau, nei būtina šioje politikoje nurodytiems tikslams.

e. Su kuo dalinamės asmens duomenimis?

Kitoms šalims asmens duomenis atskleidžiame ar perduodame šiais atvejais:

 • kitiems „Nordzucker“ grupės įmonėms, jei tai reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, jei Jūsų prašymas susijęs su kita „Nordzucker“ grupės bendrove arba tiek, kiek tai būtina vidaus administraciniais tikslais;
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu atlieka tvarkymo operacijas, susijusias su interneto svetaine ir šioje politikoje išdėstytais tikslais (pvz., interneto svetainės prieglobos, techninės pagalbos, rinkodaros, el. pašto paslaugų teikėjams, duomenų analitikams, interneto svetainių kūrėjams);
 • jei esame įpareigoti atskleisti ar dalytis asmens duomenimis, kad išpildytume teisinius įsipareigojimus, arba siekdami įgyvendinti, apginti ar apsaugoti AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ ir kitų „Nordzucker“ grupės įmonių teises ir turą;
 • vyriausybinėms institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalauja vyriausybės ir teisėsaugos institucijos arba numato ar leidžia įstatymas, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakymų į teismo įsakymus teikimą. Naudotojo informaciją taip pat atskleidžiame, jei turime pagrindo manyti, kad kažkas daro žalą arba kenkia mūsų teisėms ar turtui, kitiems mūsų interneto svetainės lankytojams ar kitiems asmenims, kuriems tokia veikla gali pakenkti.

3. Slapukai

Naudojame slapukus ir panašias technologijas, pvz., žymėjimą, kad mūsų interneto svetainės (įskaitant ir mobilias interneto svetaines) veiktų geriau ir kad atskirtumėme Jus nuo kitų naudotojų.

Visi duomenys, surinkti naudojant slapukus, bus naudojami tik turinio kokybei ir prieinamumui gerinti, teikti paslaugas ir pagalbą mūsų lankytojams. Duomenys gali būti viešinami laikas nuo laiko, tačiau tik agreguota, asmens tapatybės neatskleidžiančia forma, nurodant, pavyzdžiui, bendrą lankytojų skaičių.

Toliau pateikiama mūsų slapukų politika, kurioje rasite išsamesnę informacija apie tai, kokius slapukus naudojame ir kam.

4. Jūsų teisės

Norėdami pasinaudoti toliau išsamiai aprašytomis teisėmis, el. paštu susisiekite su į „Nordzucker“ grupės duomenų apsaugos pareigūną (išsamiau žr. skirsnį „Susisiekimas“).

Turite teisę prašyti informacijos apie savo asmens duomenis, jų gavėjus ir tvarkymo tikslus, kuriems Jūsų asmens duomenys yra naudojami. Gavę Jūsų prašymą, ištaisysime netikslius asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti mums pateiktus asmens duomenis perkelti arba juos ištrinti.

Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą toliau naudoti Jūsų asmens duomenis.

Tais atvejais, kai tvarkoma teisėto intereso pagrindu, pavyzdžiui, atsakyti į jūsų užklausas ar administraciniais tikslais, galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl Jūsų konkrečios situacijos. Galite kontroliuoti Jums siunčiamos rinkodaros kiekį ir turite teisę bet kuriuo metu prašyti nutraukti rinkodaros pranešimų siuntimą.

Tikimės, kad galėsime atsakyti į Jūsų klausimus dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, turėdami neišspręstų klausimų, turite teisę kreiptis į duomenų apsaugos institucijas. Galite pateikti skundą savo gyvenamosios vietos, darbo vietos ar tariamo duomenų apsaugos įstatymo pažeidimo valstybėje narėje.

5. Susisiekimas

Dėl savo teisių kreipkitės į „Nordzucker“ grupės duomenų apsaugos pareigūną adresu dataprotection@nordzucker.com. r„Nordzucker“ grupės duomenų apsaugos pareigūną taip pat galite kreiptis, jei turite nusiskundimų dėl kokių nors duomenų apsaugos aspektų. Turėdami papildomų klausimų ar komentarų susisiekite su AB „Nordic Sugar Kėdainiai“.

Slapukų politika

Naudojame slapukus ir panašias technologijas, pvz., žymėjimą, kad mūsų interneto svetainės (įskaitant ir mobilias interneto svetaines) veiktų geriau ir kad atskirtumėme Jus nuo kitų naudotojų. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kitame IT įrenginyje kai apsilankote mūsų interneto svetainėse. Slapukai leidžia atpažinti jūsų kompiuterį ir IP adresą bei rinkti informaciją apie lankomus puslapius ir naudojamas funkcijas.

1. Slapukų rūšys

Naudojame šiuos slapukus:

Griežtai būtinus slapukus. Tai slapukai, reikalingi mūsų paslaugoms teikti. Jie apima, pavyzdžiui, slapukus, leidžiančius prisijungti prie saugių mūsų paslaugų sričių.

Funkcionalumo slapukai. Naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų paslaugas. Jie leidžia suasmeninti Jums teikiama turinį, pasveikinti jus vardu ir prisiminti jūsų parinktis (pvz., Jūsų pasirinktą kalbą ar regioną). Šių slapukų renkama informacija gali būti anonimizuota ir slapukai negali stebėti Jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Analitikos ir našumo slapukai. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip žmonės naudojasi mūsų paslaugomis. Pvz., naudojame „Google Analytics“, kad suprastumėme, iš kur klientai atvyksta į mūsų interneto svetaines, kaip jose naršo arba kaip jas naudoja ir galėtumėme tobulinti mūsų svetainių ir programų veikimą, pvz., užtikrindami, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško. Šiuose slapukuose saugomi duomenys niekada nerodo asmens duomenų, iš kurių galima nustatyti jūsų asmens tapatybę.

Trečiųjų šalių slapukai. Šiuos slapukus naudoja mūsų verslo partneriai ir paslaugų teikėjai anksčiau nurodytais tikslais.

2. Informacija apie slapukus ir panašias mūsų interneto svetainėje naudojamas technologijas

a. Mūsų slapukai

Slapukai sudaro mūsų turinio valdymo sistemą (kurią teikia trečiųjų šalių paslaugų teikėjai) ir leidžia tinklapiuose pateikti nuoseklią informaciją, atsižvelgiant į jūsų parinktis ir veiklą interneto svetainėje, pvz., kalbos nuostatas. Šio slapuko surinkta informacija bus saugoma naršyklės sesijos metu Jūsų kompiuterio atmintyje.

b. Google

Įvairiems tikslams naudojame slapukus ir panašias „Google“ Inc. (toliau – „Google“) teikiamas technologijas.
Daugiau informacijos apie „Google“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą skaitykite „Google“ privatumo politikoje integritetspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=en.

„Google Analytics“
Naudojame „Google Analytics“ – „Google“ teikiamą interneto analizės paslaugą. Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) yra siunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. „Google“ naudos šią informaciją mūsų vardu tam, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi interneto svetaine, parengtų veiklos joje ataskaitas interneto svetainės operatoriams ir interneto svetainės teikėjui teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. „Google“ nesusies Jūsų IP adreso su kitais „Google“ turimais duomenimis.

Atkreipkite dėmesį, kad išplėtėme „Google Analytics“ programos kodą Vokietijos interneto svetainėje, įtraukdami funkciją „gat._anonymizeip ()“, kad „Google“ sutrumpintų ir anonimizuotų paskutinį IP adreso oktetą Europos Sąjungos valstybėms narėms bei kitoms Europos ekonominės erdvės susitarimo šalims. Tik išimtiniais atvejais „Google“ serveriams JAV siunčiamas ir ten sutrumpinamas visas IP adresas.

Galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti duomenų (slapukų ir IP adreso) parsisiųsdami ir įdiegdami interneto naršyklės papildinį per šią nuorodą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Taip pat galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamas interneto naršyklės nuostatas. Tačiau atminkite, kad tokiu atveju galite prarasti galimybę naudotis interneto svetainės visišku funkcionalumu.

Sudarėme sutartį su „Google“ dėl duomenų tvarkymo užsakomųjų paslaugų, o naudodami „Google Analytics“, įgyvendiname griežtus Vokietijos duomenų apsaugos institucijų taikomus reikalavimus.

Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://policies.google.com/privacy?hl=en

„Google Web Fonts“
„Google Web Fonts“ naudojame tam, kad užtikrintume vienodą šriftų rodymą. Atidarius mūsų interneto svetainę, Jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi teisingai. Tam naršyklė užmezga ryšį su „Google“ serveriais ir persiunčia Jūsų IP adresą.

c. „Addthis“

Naudojame „Addthis“ Inc. teikiamą „AddThis“ paslaugą, kuri leidžia mūsų interneto svetainės lankytojams naudotis socialinės žiniasklaidos funkcijomis, pvz. dalintis tinklapiais su kitais, juos siųsti arba rekomenduoti.

Daugiau informacijos apie „Addthis“ rasite https://www.addthis.com/privacy/index

d. „YouTube“

Kai kuriuose mūsų tinklapiuose įterpti „YouTube“ vaizdo įrašai (teikiami „YouTube“ LLC). Lankantis šiuose tinklapiuose, užmezgamas ryšys su „YouTube“. Paspaudus vaizdo įrašą, pradedami tolimesni duomenų tvarkymo procesai. Dėl techninių priežasčių Jūsų IP adresas perduodamas „YouTube“, kai lankotės puslapiuose, kuriuose yra „YouTube“ vaizdo įrašai. Jei lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, esate prisijungę prie „YouTube“ ir paspaudžiate svetainėje esantį „YouTube“ mygtuką, „YouTube“ gali rekomenduoti Jums turinį pagal ankstesnius Jūsų paspaudimus.

Daugiau informacijos apie „YouTube“ rasite https://policies.google.com/privacy?hl=en

e. „Facebook“

Naudojame „Facebook“ Inc. siūlomą paslaugą „Facebook“, kad nustatytumėme prie „Facebook“ prisijungusių naudotojų tapatybę ir galėtumėme dalytis turiniu „Facebook“. Ši funkcija asmens Jūsų duomenis tvarko tik jei lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, esate prisijungę prie „Facebook“ ir paspaudžiate svetainėje esantį „Facebook“ mygtuką.

Daugiau informacijos apie „Facebook“ rasite https://www.facebook.com/privacy/explanation

g. „Pinterest“

Naudojame „Pinterest“ Inc. siūlomą paslaugą „Pinterest“, kad nustatytumėme prie „Pinterest“ prisijungusių naudotojų tapatybę ir galėtumėme rinkti, organizuoti ir dalintis turiniu „Pinterest“. Ši funkcija asmens Jūsų duomenis tvarko tik jei lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, esate prisijungę prie „Pinterest“ ir paspaudžiate svetainėje esantį „Pinterest“ mygtuką.

Daugiau informacijos apie „Pinterest“ rasite https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

h. „Instagram“

Naudojame „Instagram“ LLC siūlomą paslaugą „Instagram“, kad nustatytumėme prie „Instagram“ prisijungusių naudotojų tapatybę ir galėtumėme dalintis nuotraukomis „Instagram“. Ši funkcija asmens Jūsų duomenis tvarko tik jei lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, esate prisijungę prie „Instagram“ ir paspaudžiate svetainėje esantį „Instagram“ mygtuką.

Daugiau informacijos apie „Instagram“ rasite https://help.instagram.com/519522125107875

3. Kaip išjungti slapukus?

Slapukus galite išjungti pagal žemiau konkretiems slapukams pateiktas instrukcijas. Daugiau informacijos rasite atitinkamame skirsnyje. Slapukus taip pat galite išjungti pakeisdami interneto naršyklės nuostatas. Nusprendę išjungti slapukus savo įrenginyje, turėsite lygiai tokią pat prieigą prie „Nordic Sugar“ interneto svetainės, kaip ir tuo atveju, jei slapukai būtų įjungti; vienintelis skirtumas – „Nordic Sugar“ gaus ne tokius tikslius naudojimo duomenis vidaus ataskaitoms ir mažiau informacijos apie Jus. Kaip ištrinti slapukus iš savo interneto naršyklės žiūrėkite toliau pateiktose Jūsų interneto naršyklės gairėse.

„Internet Explorer“ gairės pateiktos čia

„Mozilla“ gairės pateiktos čia

„Chrome“ gairės pateiktos čia

„Safari“ gairės pateiktos čia